Kunngjøring - Kommunal kompensasjonsordning - del 3

Klikk for stort bildeKommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen. Vågan har nå fått kr. 2.689.000 til fordeling i tillegg til 1.000.714,- som gjenstår fra forrige runde (del 2).

Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke om midler?

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Virksomheter som har søkt tidligere på kompensasjonsordningen del 2, men ikke fått støtte eller fått begrenset støtte, kan også søke på del 3.

Søknader som ikke inneholder påkrevd informasjon kan avvises.

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar – august  2021.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

Prioriteringer

  1. Levedyktige virksomheter som har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
  2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.
  4. Lokalt vedtatte nedstengte virksomheter.

Hva er en virksomhet?

En virksomhet er en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Det kan være private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle virksomheter.

Søknadsfrist

6. september 2021

Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020 (2020 kan være ubekreftet)
  • Regnskap så langt i år, hvis tilgjengelig
  • Beskrivelse og/eller dokumentasjon på inntektsbortfall/kostnader for perioden det søkes om støtte for.
  • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsetter i normalår (2019) og nå i 2021.

Beregning av støtte

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Behandling av søknader

I Vågan kommune behandles søknadene av Ordfører Frank Johnsen, Varaordfører Lena Hamnes og leder for opposisjonen, Eivind Holst og fra administrasjonen, Næringssjef Alf Kenneth Johansen. Målet er at søknadene skal være behandlet innen utgangen av september. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Liste over støttemottakere publiseres i kommunens nyhetsportal/nyhetsbrev. Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no. Vedtaket begrunnes ikke.

Spørsmål om søknad kan rettes til

Næringssjef Alf Kenneth Johansen, 926 00 807, e-post