Kunngjøring av vedtak for kommunedelplan Svolvær

Kommunedelplan for Svolvær ble vedtatt av Kommunestyret i Vågan den 27.01.2020 i sak 010/20. Planen tilrettelegger for fortsatt befolkningsvekst, en styrket næringsutvikling og vil bedre tilretteleggingen av gater, byrom og grøntstruktur i Svolvær.

Les hele saken her