Kontainere for glass- og metallemballasje

LAS informerer om at det fra 2021 innføres henteordning for glass- og metallemballasje hos alle abonnenter. Det blir egen avfallsbeholder ( 140 liter eller 240 liter ) hos den enkelte abonnent. Større avfallsbeholdere hos bl.a. borettslag.

Dette medfører at LAS vil avvikle alle returpunkter for glass- og metallemballasje som er utplassert i Lofoten. Dette vil trolig skje innen 01.02.21.