Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Følg linken under for mer informasjon. Her finner du maler for å dokumentere kostnadene. 

www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/kompensasjon-til-private-barnehager-for-refundert-foreldrebetaling-til-barnehager/

Når kostnadene er dokumentert i nevnte maler sendes disse til postmottak@vagan.kommune.no.
Merk søknaden: "Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling"