Invitasjon – Trafikksikkerhetsplan for Vågan kommune

Du inviteres til å komme med innspill til oppdatering av Vågan kommune sin Trafikksikkerhetsplan.

Klikk for stort bilde Vågan kommunes trafikksikkerhetsplan er gjeldende fra 2016 og ut 2019. Det er igangsatt et arbeid for å revidere planen, og det tas sikte på at ny revidert plan skal behandles politisk i løpet av våren 2018.

Planen skal danne grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler til ulike tiltak, foruten at den skal hjelpe organisasjonen til å ha et tilstrekkelig fokus på trafikksikkerhetsarbeidet.

Gjeldene plan finner du her: Vågan Trafikksikkerhetsplan 2016-2019  (PDF, 390 kB)

Den som har innspill til planen, kan når som helst sende slikt til postmottak@vagan.kommune.no merket "trafikksikkerhetsplan - sak 18/977".