Invitasjon til Frivillighetskonferansen Nordland 2020

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer til Frivillighetskonferansen Nordland 2020 lørdag 14. november kl. 10:00 – 14:00. Pga koronasituasjonen vil konferansen være digital. 

Stikkord for konferansen er Samspill mellom kommunen og frivilligheten, Synliggjøring, rekruttering og inkludering, tilskuddsordninger og søknadsskriving. 

Vedlagt følger link påmeldingsskjema til konferansen. Program vil bli publisert på et senere tidspunkt.

Påmeldingsskjema