Informasjon om NAV og Korona

INFORMASJON                                                                                             

Pga fare for koronasmitte  gjelder følgende:

NAVs mottak vil ikke være betjent; i første omgang frem til 14 april. Kan bli forlenget.

Det vil heller ikke bli avviklet  fysiske møter på NAV, dette også frem til 14 april. Har du allerede fastsatt avtale i dette tidsrommet, vil du bli oppringt.

Spør deg selv:

du på NAV kontoret i dag?

Kan du løse oppgaven digitalt?  Logg deg på  Din side på  NAV.no. ved hjelp av bank-id.

Når du ringer  55553333 må ventetid påregnes.

 

ØKONOMISK SOSIALHJELP

Hvis du levere søknad om økonomiske sosialhjelp; gjør dette via nav.svolvar@nav.no. Husk at nødvendig dokumentasjon må vedlegges mailen.

Henvendelser til nav.svolvar@nav.no som ikke vedrører økonomisk sosialhjelp, blir ikke besvart.

Ved absolutt behov i forhold til sosiale tjenester og kun dette; kan du ringe 40635393  kl.09.00-15.00.

Har du ikke mulighet til å sende mail og likevel levere  søknad, kan postkassen på venterommet benyttes mellom kl. 09.00-15.00. Nødvendig dokumentasjon må vedlegges.  Legg søknad i konvolutt og putt i postkassen.                                                                                          

På nav.no vil du finne det meste av informasjon du behøver.

Oppdatering skjer fortløpende

NAV Svolvær                                           25.03.2020