Hovedopptak for barnehageåret 2020/2021

Hovedopptaket omfatter alle kommunale og ikke-kommunale
barnehager i Vågan kommune og gjelder fra 01.08.2020.

De som har plass i barnehage i dag og som ønsker å beholde den,
trenger ikke å søke på nytt.  Dersom man ikke vil beholde plassen
må den sies opp, dette gjelder ikke barn som går over i grunnskolen.

Informasjon og oversikt over barnehagene, samt søknadsskjema, finnes her på kommunens nettside.

De som har behov for veiledning bes ta kontakt med Servicetorget, Tlf. 75420000

NB!  Søknadsfrist 15.03.2020, behandles i samordnet opptak i uke 12.