Høring - Lokal forskrift om tilsyn i boliger/bygninger, Vågan kommune

Klikk for stort bilde På bakgrunn av ny forskrift om brannforebygging tillegges kommunen myndighet og mulighet til i større grad å tilpasse det forebyggende arbeidet til egen risiko.

Navn

Lokal forskrift om tilsyn i boliger/bygninger

ArkivsakID

19/2674

Vedtaksnummer

Kommunestyret KS-011/20

Saksbehandler

Lars Ottemo Gärtner

Ansvarlig enhet

Vågan Brannvesen

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

09.04.2021

Har du innspill?

Har du innspill?

Se andres innspill

Se andres innspill

Beskrivelse

For å effektivisere arbeidet med tilsyn vedrørende brannsikkerhet, ønsker Vågan brann- og feiervesen innføre en forskrift som gir rett til å utføre tilsyn. Denne rettigheten har også brannvesenet i dag, men da ved å fatte et enkeltvedtak. Arbeidet med å fatte enkeltvedtak er tidkrevende og lite effektivt. En forskrift på som tillater dette vil effektivisere arbeidet.

Den lokale forskriften vi gi brannvesenet rett til å føre tilsyn, men ikke en utvidet plikt i forhold til dagens krav. Den samme rettigheten har allerede brannvesenet i dag, men da med den ekstra administrasjonen et enkeltvedtak medfører.

Dokumenter

Innføring av lokal forskrift om tilsyn i boligbygg i Vågan kommune (PDF, 388 kB)

Utkast til lokal forskrift om til syn i boligbygg i Vågan kommune (PDF, 361 kB)

Kontaktinformasjon

Lars Ottemo Gärtner, e-post