Hjertetelefonen for barn, ungdom og foreldre i Vågan

Koronaviruset har endret hverdagen til oss alle. Barn og unge er hjemme fra skole og barnehage, og mange voksne har hjemmekontor. Noen familier sitter i karantene, noen er permittert. Bekymringene våre kan bli store og vi kan bli frustrerte. Tålmodigheten settes på prøve og det kan gå ei kule varmt hos alle og enhver.

Ved Familieenheten er fagpersoner, som til vanlig jobber med barn, unge og foreldre, fortsatt på jobb. Uavhengig av pandemien har kommunen et ansvar for å beskytte barn og unge. Vi ønsker å snakke med og vil lytte til barn og ungdom om små og litt større utfordringer i hverdagen!

Fagpersonene kan også gi foreldreveiledning via telefon.

Vi på Familieenheten er tilgjengelig på Hjertetelefonen for barn, unge og foreldre i Vågan:

Mandag- fredag kl. 0830- 1130 og 1200- 1500

Telefon: 46 89 88 62

Dersom du er alvorlig bekymret for din egen eller andres situasjon og ved akutte hendelser, ta kontakt med barneverntjenesten.

· Dagvakt fra kl.1000-1400: 75 42 03 80

· Beredskapsvakt fra kl. 15.30-08.00: 48 04 04 29

Vi minner om alarmtelefonen for barn og unge telefon 116 111.