Helsestasjonen og Korona-situasjonen

«På grunn av Korona-situasjonen reduserer vi aktiviteten i helsesykepleier- og jordmortjenesten. Dette er både for å minimere eventuell smittespredning, men også fordi vi som helsepersonell bidrar til å avhjelpe kommunen i denne situasjonen.

Vi vil prioritere nyfødte, 6 ukers konsultasjoner og vaksinasjon. Avtalene hos jordmor vil også gjennomføres. Forøvrig gjør vi fortløpende vurderinger og prioriteringer ut fra retningslinjer fra Helsedirektoratet. LINK: Her

Dersom timer blir utsatt eller avlyst vil dere får beskjed via telefon eller sms.

Vi ber om at kun en foresatt møter, og at søsken ikke deltar på besøket på helsestasjonen for å begrense personer på venterommet.

Ved behov kan dere ringe for samtale og/eller veiledning. Tlf. 75 42 03 80. Vi har utvidet åpningstid på telefonen for å være mer tilgjengelig på den måten. Hvis dere har spørsmål eller er bekymret for barn eller barns helse som dere vanligvis ville kontaktet oss for – ring oss gjerne 😊»

Med vennlig hilsen

Runa Andersen
Ledende helsesykepleier
Helsesykepleier- og jordmortjenesten i Vågan kommune
runa.anneli.andersen@vagan.kommune.no