Heimevernets paradekonsert - med Hærens musikkorps. Lofoten kulturhus tirsdag 7. september kl. 12.00

I 2021 er det 75 år siden Heimevernet ble etablert. Heimevernet er siden da blitt en viktig del av Norges beredskap og består av 40.000 soldater over hele landet.

Sammen med Hærens musikkorps ønsker Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) lokalt å markere jubileet med paradekonserter i Svolvær, Sortland, Harstad, Narvik og Tromsø.
 
Hærens musikkorps lover både fanfare for soldatene på bakken, Heimevernets nyskrevne jubileumsmarsj, og Trumpets on leave hvor selveste HV-16 sjefen trer inn i trompetrekken.
Sjef HV-16, Kommandør Jon Ivar Kjellin er også konsertens konferansier.

Vi ønsker alle venner av Heimevernet og Hærens musikkorps velkommen til gratis lunsjkonsert i din by.
 
GRATIS INNGANG
Publikum må registreres og hente ut gratisbillett over her ihht Covid-19 smittevernregler.