Heimevernet - «Uniform på jobben-dagen» gjennomføres i hele Norge, fredag 4. desember 2020

Klikk for stort bildeSjef Heimevernet har besluttet at fredag 4. desember 2020 skal benyttes til denne markeringen. Dagen er valgt fordi Heimevernets årsdag, 6. desember, i år faller på en søndag. Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin militære uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette.

«Uniform på jobben-dagen» skal synliggjøre at Heimevernet er over hele landet og at soldatene er en del av lokalsamfunnet. Hensikten er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldatene legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner. En viktig målgruppe for denne dagen er HV-soldatenes arbeidsgivere/studiested som skal føle stolthet over å ha HV-soldater i sin organisasjon.

Fredag 4. desember kan alle soldater, befal og offiserer i Heimevernet bruke uniform på jobben/skolen om arbeidsgiver eller studiested samtykker i dette. Vi ønsker å vise frem at Heimevernet er over hele landet og representert i mange ulike yrkesgrupper. Heimevernet er over hele landet og klare til å bistå i fred og krise. Hvor mange som er i Heimevernet blir godt synlig når soldatene bærer uniform på sin sivile arbeidsplass.

Informasjon fra Forsvaret om denne dagen: https://www.forsvaret.no/heimevernet/uniform-pa-jobben-dagen

Klikk for stort bilde