Gladmelding. Endelig kan alle få komme tilbake til skolen.

På torsdag kom gladmeldingen.  Endelig kan alle få komme tilbake til skolen. Det blir kanskje ikke helt likt som før og det vil nok bli noe mer uteaktiviteter. Skolene er i full gang med å planlegge hvordan de skal ivareta smittevern på en god måte.

Vågan kommune planlegger så langt som mulig at elevene skal få fullt skoletilbud i løpet av uke 20, men det kan  være noen klasser som får noe kortere dager den første skoleuka. Skolene sender til sine foresatte og elever informasjon om hvordan oppstarten blir.

Hilsen Veslemøy Drangevåg
Kommunalsjef oppvekst og inkludering