Gjør deg tilgjengelig for å motta varsler fra Vågan kommune, servicevarsling.no

Kommunen har anskaffet et system som nyttes for å varsle om viktige hendelser og oppgaver som berører alle innbyggere og næringsliv i kommunen.

 

Klikk for stort bilde  

Fra tid til annen får vi meldinger fra innbyggere som ikke har mottatt slikt varsel. Her presenterer vi systemet som gjør at du selv kan gjøre deg tilgjengelig for å motta varsling.

Gå inn på nettet med https://www.servicevarsling.no/ og sjekk din oppføring.

 

Dette er en innbyggerportal for korona-meldinger, vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting m.m. Siden Vågan kommune anskaffet dette verktøyet har det stadig vekk vært brukt til å varsle innbyggere om vannlekkasjer og vannavstengning i deres områder, vi bruker det også i forbindelse med snøbrøyting i sentrumsgatene.

I disse dager er det høyst aktuelt i forbindelse med varsling om korona epidemien, og innbyggerne blir så henvist om å gå inn på kommunens hjemmeside hvor det ligger mye og oppdatert informasjon.

 

Ditt personvern:

Varslingstjenestene fra UMS benyttes til å varsle innbyggere om kritiske hendelser som gasslekkasjer, skogbrann, flom eller viktig informasjon som ved endringer i vann- eller strømforsyning.

Systemet benyttes blant annet av politiet, kommuner, interkommunale selskaper, strømleverandører og renovasjonsselskaper.

Utvalget av innbyggere som blir varslet hentes fra offentlige registre etter søknad fra hver enkelt bruker og etter godkjennelse fra Skattedirektoratet.

Fra denne siden kan du sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg eller på din bedrift. Du kan også endre din egen oppføring eller deaktivere varsling.

UMS opptrer som databehandler på vegne av våre kunder (data-ansvarlig) og henter følgende data fra offentlige registre:

• For- og etternavn
• Gateadresse (for varsling i geografisk begrenset område)
• Fødselsdato (for å unngå varsling av barn under 16 år)
• Epost (for varsling på epost)
• Fasttelefon (for varsling med talemelding)
• Mobiltelefon (for varsling med sms)

Data som hentes og behandles av UMS benyttes kun til varslingstjenester og blir ikke utlevert til andre.

Se for øvrig UMS personverneklæring:

https://www.umsalert.com/nb/personvernerklaering/