Fare for kraftige vindkast - oransje faregrad i Lofoten fredag 3 januar 2020 (SCh).

På årets første dag sender fylkesmannen ut melding fra Meteorologisk institutt om kraftig vind i store deler av Nordland, også i Lofoten.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om mulige sterke vindkast, opptil 35 m/s, fredag ettermiddag, faregrad oransje. Varselet gjelder hele Nordland unntatt Vesterålen. Varselet kan leses her: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/cap-varsel?id=11423

Varsel på oransje nivå om svært mye regn på Helgeland og Svartisen er fortsatt gjeldene: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/cap-varsel?id=11373

Det er også ute farevarsel, nivå 4 for snøskred for områdene Helgeland, Svartisen, Salten og Ofoten. Samlet oversikt over snøskredvarslene finnes her: https://varsom.no/snoskredvarsling/HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND