Fakta om nytt coronavirus

Et hittil ukjent coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. (SCh)

Det nye coronaviruset er et hittil ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (SARS-CoV). Begge virusene tilhører coronavirusfamilien. Smittekilden er foreløpig ukjent. Smittemåten er heller ikke kjent, men man antar at det er dråpesmitte som for andre coronavirus.

Sykdommen og symptomer

Det nye coronaviruset er påvist hos både alvorlig syke og hos personer med mildere symptomer. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt har forekommet. Viruset har så langt forårsaket et fåtall dødsfall.

Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men det er angitt at flere av de døde hadde alvorlig underliggende sykdom.

Forebygging

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisin mot sykdommen. Som ved alle infek-sjoner er god håndhygiene, fortrinnsvis håndvask med såpe og vann, et viktig forebyggende tiltak. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.

Når bør man søke legehjelp?

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra Wuhan, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Man bør informere legen om hvor og når man har vært på reise. Det anbefales telefonisk kontakt med legen før man kommer til undersøkelse.

med vennlig hilsen

Jan Håkon Juul

Kommuneoverlege

Vågan kommune