Delegering av rådmannens fullmakter i ferien

I forbindelse med ferieavvikling er rådmannens fullmakter delegert til:

Uke 28: Veslemøy Drangevåg

Uke 29: Torbjørn Ollestad

Uke 30: Jan Håkon Juul

Uke 31: Nils-Ingulf Langlete