Belte i buss-kampanjen

Nå er belte i buss-kampanjen i gang, og Statens vegvesen har lansert ny film som oppfordrer alle til å feste deg selv og de du er glad i! SCh.

https://www.facebook.com/bilbelteloftet/videos/255927875314785/

Husk beltet – også i bussen:

• Beltet redder liv - hver dag. Det er like viktig med belte i buss som i bil.

• Beltet holder deg på plass i setet, og du er heller ikke til fare for andre i bussen om det skulle skje en ulykke.

• Nesten alle bruker belte i bil. Ta med deg den gode vanen over i bussen.

• Det er påbudt å bruke belte når det er montert. Om du glemmer det kan det koste deg 1.500 kroner.

• Det er ikke belte i alle busser, men bruk det når du kan! Så gjør du turen tryggere for de du reiser sammen med, og vi slipper å skrive ut et eneste gebyr.

 

Del gjerne filmen i deres kommune - enten på nettside, facebook, skjerm på rådhus, eller andre relevante arenaer.

 

Her finner dere plakater som kan henges opp, og filmen for nedlastning: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/kampanjer/bilbelte/annonser

 

Med ønske om en flott dag!

 

For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU)

 

Med vennlig hilsen
Silje Fisktjønmo

Statens vegvesen, Vegavdeling Nordland
Besøksadresse: Jernbaneveien 69, BODØ
Mobil: +47 47645802 epost: silje.fisktjonmo@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost-nord@vegvesen.no