Behov for tilkallingsvikarer ved Kabelvåg skole.

Skoleåret 2022-2023 vil det være behov for tilkallingsvikarer ved fravær/sykdom gjennom året i skole/skolefritidsordningen ved Kabelvåg skole.

 

Send e-post med «søknad» til kabelvag.skole@vagan.kommune.no eller ring 754 20 330, hvis du ønsker å melde deg som tilkallingsvikar.
 

Med hilsen
Fredrik Solem Aagaard-Nilsen
rektor