Vågan kommune har nå ikke anledning til å tilby flere timer til vaksinering da vi er tomme.

Det betyr at de som til nå har fått time vil kunne vaksineres, men vi må stoppe timebestillingen til det er avklart om vi kan få ny forsyning fra folkehelseinstituttet.

Så snart vi får ny forsyning vil vi igjen åpne for timebestilling

30.10.2020
Kommuneoverlegen i Vågan
Jan Håkon Juul

Årets vaksine mot sesonginfluensa er nå klar.

Denne vil bli satt på personer i risikogrupper ved massevaksinasjonsdager i Storgata 50 tirsdager og torsdager i ukene 43-46.

OBS- det er ikke drop-in. Timer for bestilling av vaksine gjøres fra denne nettsiden (egen knapp nedenfor) eller ved å ringe Svolvær legesenter på 754 20 480

Du vil deretter få tildelt time på sms for oppmøte. Vaksine mot sesonginfluensa har en egenandel på 50 kroner. De med frikort skal ikke betale noe. Det er anledning å betale med VIPPS.

Du vil ikke kunne få vaksinen før 1. desember hvis du ikke tilhører følgende grupper:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Det anbefales sterkt å vaksinere seg, men influensavaksinen vil ikke beskytte deg mot Covid 19. (Koronavirus)


Om sesonginfluensavaksinen 2020/21

Sesonginfluensavaksinene inneholder tre eller fire influensavirustyper - to A-stammer og en eller to B-stammer. Influensavaksiner skiller seg fra andre vaksinert ved at de må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor forandres fra år til år.

Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensasykdom. Effekten avhenger av egenskaper ved viruset, vaksinen og de som vaksineres. Noen får influensa til tross for vaksine. For disse ser det likevel ut til at vaksinen kan redusere risikoen for alvorlige sykdomsforløp.


Jan Håkon Juul
kommuneoverlege