Åpent møte i rådhussalen mandag 22 mai kl 1900 om parkering og trafikksituasjon i Svolvær sommeren 2017, samt orientering om "Parkeringsprosjektet" som går i 2017-2019

Vågan kommune har vedtatt å gjennomføre stor fokus på trafikk og parkeringsstrategi for Svolvær sentrum spesiellt, og resten av kommunen i den neste 2 års perioden.

Hovedfokus akkurat nå er trafikk og parkering for sommeren 2017, med svært mange store byggeprosjekter i startgropa. Vi ønsker at så mange som mulig av innbyggere og næringsliv deltar, og kan komme med innspill.

Åpent møte avholdes på rådhuset mandag førstkommende 22 mai kl 1900.

Politiet sier de ikke har kapasitet til å følge opp brudd på skiltreglene i forhold til parkering rundt om i kommunen og især Svolvær som dette prosjektet omhandler. Derfor må det vurderes overført nødvendig myndighet slik at kommunen også kan føre nødvendig tilsyn for å oppnå ordnede forhold.

Kommunestyret vedtok 27.oktober 2014 valg av parkeringsstrategi, med bakgrunn i "Byplan for Svolvær". Som et viktig trinn I skal det etableres nødvendig myndighetsoverføring fra politi til Vågan kommune ihht parkeringsforskriften. Dette går bla ut på håndheving og bøtlegging av ulovlig parkering, samt opprydding i trafikkskiltingen/utarbeide skiltplaner.

Parkeringsbehovet for de som bor i Svolværs indre sentrum skal kartlegges. Også behov for parkeringshus og kostnadsaspektene ved slik bygging skal utredes.

Videre oppfølging er å vurdere innføring av avgiftsparkering på trafikkarealer.

 

Den 27 juni 2016 vedtok Utvalg for Næring, Plan og Utvikling (NPU) bla følgende:

- Innføring av avgiftsparkering på kommunal grunn på utvalgte plasser.

- Etablering av prosjektstilling for arbeidet (Svein Erik Skjønnås er tilsatt).

- Evaluering av gateparkering skal ligge til grunn for forslag om avgiftsparkering i gatene og finansiering og plassering av parkeringshus i Svolvær sentrum.

 

Innføring av parkeringsordning som Easy Park eller lignende vil det også bli gitt orientering om, dette er aktuelt å kunne innføre allerede for sommeren 2017.