Aksjon fjerning av uønskede kjøretøyer fra veier, gater og plasser i Vågan innen 5.juni 2017.

Hver vår har Vågan kommune ved Teknisk Drift fokus på fjerning av campingvogner og kjøretøyer som er plassert utenfor egen eiendom, til sjenanse for allmenheten.

Problemet synes å tilta for hvert år, og tilstrømningen av turister i økende grad bidrar til ytterligere fokus på de uønskede forholdene.

Det er for tiden ikke etablert en "spesialavdeling" som har de nødvendige ressurser og som er øremerket dette området, men Teknisk drift tar tak i saken og setter av noe ressurser for å redusere omfang og problem. I tillegg vil det nå igangsatte parkeringsprogrammet søke å finne permanente løsninger også for dette problemet.

Kommunen har i tillegg innført et nytt "våpen" for dette arbeidet, ved at det er vedtatt et kommunalt gebyr som øker årlig.

Innbyggere som har hensatt sine kjære kjøretøy utenfor egen eiendom på en ulovlig måte har tiden frem til 5.juni med å få disse fjernet, siden vanker så en runde med gebyrlegging på ca kr 20.000/kjøretøy.

Ta samfunnsansvar, - spar dere selv og nærmiljøet, samt Vågan kommune for bryderiet og ubehaget med iverksetting av kostbar gebyrlegging, mange ganger vil gebyret være vesentlig høyere enn verdien av kjøretøyet.