Søknadsfrist hovedopptak for barnehageåret 2018/2019

mandag 9. april 2018, Hele dagen

Informasjon

Hovedopptaket omfatter alle kommunale og ikke-kommunale barnehager i Vågan kommune og gjelder fra 01.08.2018.

De som har plass i barnehage i dag og som ønsker å beholde den, trenger ikke å søke på nytt.  Dersom man ikke vil beholde plassen må den sies opp, dette gjelder ikke barn som går over i grunnskolen.

Informasjon og oversikt over barnehagene finnes på kommunens nettside, her finnes også søknadsskjema.

De som har behov for veiledning bes ta kontakt med Servicetorget, Tlf. 75420000.

NB!  Søknadsfrist 09.04.2018.

Søknaden må sendes elektronisk. Behandles i samordnet opptak i uke 17.

Sted

Vågan kommune
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk