Invitasjon til kurs om bekjemping av fremmede skadelige planter

tirsdag 15. august 2017, 10:30 - 14:00

Informasjon

 

Fylkesmannen inviterer til regionalt kurs om bekjemping av fremmede plantearter

Sted: Vågan kommune, Rådhuset, Storgata 29, Rådhussalen 4 etg. + utendørs

Tid: tirsdag 15.8, kl. 10.30-14.00

Kursleder: rådgiver Anne Marit Isachsen, Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Målgruppe: Alle som i sitt arbeid risikerer å bidra til å spre fremmede skadelige planter (f.eks. ved slått og/eller masseforflytting). Stikkord: drift av kommunale veier, annen anleggsvirksomhet, drift av kommunens grøntanlegg, landbruk og skogbruk. Kurset er også åpent for ansatte i private foretak som er involvert i denne typen arbeid.

Mål: Kursdeltakerne skal lære å gjenkjenne fem av de mest problematiske skadelige artene av fremmede planter (tromsøpalme/bjørnekjeksarter, parkslirekne, kjempespringfrø, hagelupin og rynkerose) og bli kjent med metoder for å begrense og bekjempe disse artene. Videre skal deltakerne etter gjennomført kurs være kjent med hvilke verktøy som finnes for å registrere forekomster (Artsobservasjoner) og hvor man kan finne data om tidligere registreringer i egen kommune (Artskart). (Kurset gir kun presentasjon/orientering om Artsobservasjoner.no og Artskart, ikke detaljert opplæring i bruken. Vi anbefaler at noen i hver kommune setter seg nærmere inn i disse løsningene.)

Kursinnhold: Kurset vil bestå av en innendørs gjennomgang og en utendørs del med utgangspunkt i lokale eksempler på forekomster av skadelige arter.

Praktisk: Ta med matpakke og klær etter vær. Vi baserer oss på at minst noen av deltakerne har med bil, slik at gruppa kan komme seg rundt til bestander av noen av artene.

Påmelding innen 20. juni til Espen Henriksen, Fylkesmannen i Nordland på e-post

fmnoehe@fylkesmannen.no.

 

Det er ingen kursavgift. Begrenset antall plasser. Forbehold om tilstrekkelig påmelding. Hvis det blir flere påmeldinger enn vi har plass til, vil vi prioritere å få med flest mulig kommuner.

 

Sted

Vågan Rådhus
Storgata 29,  8300 Svolvær

Tlf.: 75420000

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk